anji.yixin@163.com
Contact
TELEPHONE0086-572-5303322
EMAILanji.yixin@163.com
FAX0086-572-5870500
ADDRESSNo. 9, Sangang Road, Sunshine Industrial Park, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province